Надія Темірова - зав.кафедрою історії України Донецького Національного університету ім В Стуса