Анатолій Панасович Загнітко - доктор філологічних наук, професор, член-кор.НАН України, декан філологічного факультету ДонНУ ім. Василя Стуса.