Енергетичний аудит - це обстеження житлового будинку, проведене кваліфікованим фахівцем з енергетичної сертифікації будівель, щоб з'ясувати його технічний стан та ефективність споживання енергії. Згідно з вимогами Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» сертифікація енергетичної ефективності здійснюється енергоаудитором, який є незалежним, не має конфлікту інтересів та прямо чи опосередковано не зацікавлений у результаті сертифікації.