Громадська активність - це активність людей, направлена на розв'язання громадських (суспільних) проблем під час якої для досягнення мети активісти співпрацюють з іншими людьми. Громадська активність відображає рівень громадянської культури суспільства, та певною мірою визначається ним. Це взаємопов’язані явища, де особистість, проявляючи громадську активність, підвищує її суспільний рівень, що в свою чергу зумовлює прояви громадської активності інших людей.