Валентина Лосовська - культуролог, заслужений діяч освіти України, модератор арт-проєкту «СЛОВО ЖИВЕ» та Наталія Гайструк - доктор медичних наук, професор кафедри акушерства та гінекології Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова про проєкт «Соціомедійна арттерапія як новітній етап медичної освіти в реаліях світової пандемії COVID-19».