Лук’янова Лариса Борисівна – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; Коваленко Олена Григорівна – доктор психологічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України про проєкт, яким керує «Психологічна підтримка літніх осіб у період карантину».