Час змін: Валентина Лосовська та Наталія Гайструк про соціомедійну арттерапію як новітній етап медичної освіти у реаліях світової пандемії COVID-19